Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp dịch vụ hiệu quả
Chúng tôi cung cấp các thiết bị và dịch vụ liên quan đến: Máy chính, máy phát điện tàu thuỷ, Thiết bị và nghi khí hàng hải.

Là đối tác của nhiều Hãng máy và nhà cung cấp các thiết bị liên quan trong lĩnh vực hàng hải. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Thông tin

Là đối tác của nhiều Hãng máy và nhà cung cấp các thiết bị liên quan trong lĩnh vực hàng hải. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Thư viện ảnh

Go to top