Tàu Phương Nam 98
Tàu Phương Nam 98

Tàu Phương Nam 98

 

Tàu Phương Nam 98
4780 tấn.

Tàu Phương Nam 98

Chuyên chở hàng hóa các tuyến từ Bắc vào miền Trung và Miền Nam và ngược lại.

Các tàu liên quan Tran Gia Tran Gia

Go to top