Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp dịch vụ hiệu quả
Ngoài các dịch vụ vận chuyển tàu rời và logistics trong nước và quốc tế, Công ty Cổ phần Trần Gia còn cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý liên quan đến linh vực hàng hải

Các dich vụ hàng hải

- Dịch vụ tư vấn quản lý

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh và các chứng chỉ chuyên ngành

- Hợp tác đào tạo với các Trường trong lĩnh vực hàng hải trong nước và nước ngoài.

- Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và quản lý thuyền viên ( Công ty đang quản lý và cung cấp dịch vụ tại hệ thống cổng thông tin sau: www.tuyenthuyenvien.com; www.maritimelink.vn; ....

- Kênh truyền thông trong lĩnh vực hàng hải.

Thông tin

Các dich vụ hàng hải

- Dịch vụ tư vấn quản lý

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh và các chứng chỉ chuyên ngành

- Hợp tác đào tạo với các Trường trong lĩnh vực hàng hải trong nước và nước ngoài.

- Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và quản lý thuyền viên ( Công ty đang quản lý và cung cấp dịch vụ tại hệ thống cổng thông tin sau: www.tuyenthuyenvien.com; www.maritimelink.vn; ....

- Kênh truyền thông trong lĩnh vực hàng hải.

Thư viện ảnh

Go to top