Tàu Phương Nam 126
Tàu Phương Nam 126

Tàu Phương Nam 126

 

Tàu Phương Nam 126
5,315 DWT

Tàu Phương Nam 126

Chuyên chở hàng hóa các tuyến từ Bắc vào miền Trung và Miền Nam và ngược lại.

Các tàu liên quan Tran Gia Tran Gia

Go to top