Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp dịch vụ hiệu quả
Ngoài các dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng tàu hàng rời, Công ty Cổ phần Trần Gia còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao nhận hàng hoá quốc tế bằng đường biển (container) và đường hàng không.

Dịch vụ chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ vận chuyển đường biển (Container FCL, LCL)

- Dịch vụ vận chuyển đường hàng không (Air)

- Dịch vụ vận chuyển đường bộ (FTL, LTL)

- Dịch vụ kho bãi, đóng gói và phân phối hàng hoá

- Dịch vụ hỗ trợ thông quan

- Dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác

Thông tin

Dịch vụ chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ vận chuyển đường biển (Container FCL, LCL)

- Dịch vụ vận chuyển đường hàng không (Air)

- Dịch vụ vận chuyển đường bộ (FTL, LTL)

- Dịch vụ kho bãi, đóng gói và phân phối hàng hoá

- Dịch vụ hỗ trợ thông quan

- Dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác

Go to top