Business areas

Business areas that you need, we will provide

Shipping & Chartering

Our main business is shipping services.

With long history and experienced managers in shipping, chartering and ship management, Tran Gia Corporation continually invests...
Read more

Brokering & Port Agency

Dịch vụ môi giới và đại lý tàu biển, đây luôn là dịch vụ gắn liền với các chủ tàu, nhằm hỗ trợ cho chủ tàu và chủ hàng
Read more

Project and HeavyLift Logistics

Công ty Cổ phần Trần Gia chuyên làm hàng siêu trường, siêu trọng trong nước và quốc tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề chúng tôi đã...
Read more

International Logistics

Besides the break bulk shipping service, Tran Gia Corporation also provide our customers related international forwarding services by sea freight and air freight.
Read more

Consulting and Maritime Management Service

Not only the shipping and logistics services, Tran Gia Corporation also provide consulting and management services in the maritime industry.
Read more

General trading services


We provide the services and equipments related to: Main engines, generating set, and other marine equipments.
Read more
Go to top